11 januari 2019 - JANUARIAVTALET FÖRLÄNGER TILLFÄLLIGA LAGEN

Januariavtalet som presenteras den 11 januari 1919 är en omfattande överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Avtalet är en förutsättning för att de två borgerliga partierna ska acceptera att stödja en S-MP-regering. Bland punkterna finns bland annat att den tillfälliga lagen ska förlängas i två år, att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för Sveriges framtida migrationspolitik, att “kompetensutvisningarna” ska minskas och att ett särskilt visum för högkvalificerade införas. Svenskundervisning och obligatorisk samhällsintroduktion ska införas för asylsökande och ett intensivår för vissa nyanlända. Hedersbrott ska kunna leda till utvisning.

Hämta ”Januariavtalet – Sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna”

(Dokumentets namn var fortfarande vid antagandet ”Utkast till Sakpolitisk överenskommelse…”)