13 december 2017 - INGET LMA VID NY ANSÖKAN EFTER TILLFÄLLIGT HINDER

Migrationsverket publicerar den 13 december 2017 ett rättsligt ställningstagande (SR 40/2017) om vilka som ska återfå bistånd enligt LMA-lagen när deras tidsbegränsade tillstånd löpt ut, Huvudregeln är att den som ansöker om förlängning ska fortsätta att få eventuellt bistånd genom kommunen, inte inom Migrationsverkes mottagande. Frågan är vad som ska ske med dem som haft ett tillstånd som inte kan förlängas men ansöker om tillstånd på en annan grund, exempelvis har haft ett tidsbegränsat tillstånd på grund av tillfälligt verkställighetshinder enligt utlänningslagens 5:11 – dessa kan inte kan förlängas. Då ska personen skrivas in i Migrationsverkets mottagningssystem på nytt. Men om personen har fått ett utvisningsbeslut och samtidigt ett tllstånd enligt 5;11, kan personen bara skrivas in igen om en ny prövning har beviljats. Detta berör till exempel personer med praktiska verkställlighetshinder som inte erkänt som bestående.