23 juni 2021 - INGEN NY PRÖVNING AV UTVISNING TILL TREDJE LAND

Migrationsöverdomstolen prövade den 23 juni 2021 ett ärende om en familj som utvisats till ett tredje land. De hade sökt asyl, men deras ansökan hade avvisats (inte behandlats i sak) för att det fanns ett tredje land som de hade tillräckligt anknytning till och som skulle vara säkert för dem att resa till. Nu hade situationen i det tredje landet ändrats och familjemedlemmarna ansökte om en ny prövning på grund av verkställighetshinder. Migrationsöverdomstolen slår fast att reglerna om ny prövning bara gäller om asylansökan har prövats i sak, inte efter att ansökan avvisats. Det går alltså inte att få en ny prövning för att omständigheterna i ett tredje land har ändrats.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen: Mål UM 9885-20, MIG 2021:11