17 december 2015 - ID-KONTROLL FÖRE INRESA

Efter en remisstid om bara ett par dagar till utvalda remissinstanser (som fick svara per telefon) fick lagrådet på sitt bord den 4 december ett förslag om att regeringen skulle få befogenhet att fatta beslut om id-kontroller som ska göras utanför Sveriges gränser. Regeringen skulle också få befogenhet att stänga allmän väg från en annan stat – läs Öresundsbron.

Lagrådets kritik var obarmhärtig: ”Lagrådet finner att det remitterade lagförslaget bygger på ett otillfredsställande beredningsunderlag. Detta är synnerligen allvarligt eftersom saken gäller ett förslag till undantagstillståndsliknande lagstiftning”. Dessutom tror lagrådet att det blir svårt att samtidigt värna asylrätten.

Regeringen släppte förslaget om att stänga vägar men gick vidare till riksdagen den 9 december med förslagen om id-kontroller under transportöransvar – de ska utföras av tåg- och färjepersonal. Riksdagspartierna fick tre dagar på sig att lämna in motioner och efter rekordsnabb utskottsbehandling antogs lagen den 17 december 2015.

Lagrådsremissen

Riksdagsbeslutet och övriga förarbeten

Sveriges Radio 18 december 2015: 50 000 i avgift för missad id-koll

Sveriges Radio Malmöhus 23 december 2015: Ensamkommande flyktingbarn stoppas av id-krav