4 augusti 2016 - HÖG LÖN KRÄVS FÖR ÅTERFÖRENING

Regeringen kungör nivåerna för försörjningskrav. Nivån är knuten till förbehållsbeloppet vid utmätning. Normalbeloppen 2016 var 4679 kronor per månad för en vuxen, 7729 kronor för två vuxna, 2857 kronor för barn över 6 år och 2482 kronor för yngre barn. Inkomsten beräknas efter skatt. Bostadskostnad ska läggas till.

Exempel: För att få återförenas med make/maka och två barn krävs att personen som är i Sverige har kvar  ca 13.000 kr i månaden av lönen efter att skatt och hyra har betalats.

Samma normalbelopp ska även används vid kommande beslut om en person tjänar tillräckligt för att få permanent uppehållstillstånd (efter minst tre år med tidsbegränsat tillstånd). Då bedöms enbart personens möjlighet att försörja sig själv, inte familjen.

Justitiedepartementet 4 augusti 2016: Försörjningskrav för anhöriginvandring