12 november 2015 - GRÄNSKONTROLLER INFÖRS

Tillfälliga gränskontroller införs vid Sveriges gränser. Inom Schenen definieras Sveriges gränser mot till exempel Danmark och Tyskland som ”inre gräns”, alltså inom Schengen. Sådana kontroller är som huvudregel inte tillåtna. Regeringens motivering lyder “eftersom den nuvarande situationen innebär akuta utmaningar för viktiga funktioner i samhället”. Samtidigt införs obligatorisk id-kontroll på färjelinjer. Detta innebär att personer som saknar godkända id-handlingar inte via färja kan nå Sveriges gräns, där de annars kunde ha rätt att söka asyl. Regeringen tog besluten den 11 november och det trädde i kraft redan dagen därpå. (Från pressmeddelande, numera borttaget från regeringens hemsida.)

Den 12 november beslutar regeringen också om 11 miljarder extra till kommunerna i en ändringsbudget.

SvT Nyheter 12 november 2015: Ygeman: ”Vill att det ska komma färre till Sverige”