10 november 2017 - GRÄNSKONTROLLER FÖRLÄNGS

Gränskontrollerna – de ”inre” gränskontrollerna mot andra EU-länder – förlängs, och detta kommer att fortsätta ske varje halvår. Regeringens motivering är nu justerad till att bristerna i EU:s yttre gränskontroll medför risk för att potentiella terrorister tar sig in. När gränskontrollerna infördes 2015 motiverades de med belastningen av mottagningssystemet. (Från justitiedepartementets pressmeddelande 10 november 2017, nu borttaget från regeringens hemsida.)

Gränskontroller är i princip inte tillåtna mellan EU-länder annat än som slumpmässiga stickprov. Det är grundbulten i Schengenreglerna. Därför måste Sverige för varje period anmäla till EU-kommissionen varför inre gränskontroller införs. Egentligen krävs en ny orsak för att förlänga dem mer än sex månader. Ur Polisens pressmeddelande 8 september 2017: ”EU har signalerat att det saknas möjlighet att förlänga Sveriges pågående gränskontroller vid inre gräns i region Syd och Väst, efter den 12 november i år. I avvaktan på nya besked fortsätter polisen med de gränskontroller regeringen beslutat om.” (Pressmeddelandet är numera borttaget från polisens hemsida.)

TT / Sveriges Radio 13 oktober 2017: Sverige förlänger gränskontroller