24 maj 2018 - YTTERLIGARE STÖD TILL KOMMUNERNA FÖR 18-ÅRINGAR

Den 24 maj 2018 beslutar regeringen att lägga in ytterligare ekonomiskt stöd till kommunerna beroende på hur många ensamkommande barn som fyllt 18 och som inte bor i Migrationsverkets boenden. Kommunerna har även fått extra stöd för att låta asylsökande som fyllt 18 börja gymnasiet. Saken har blivit mer akut sedan det stod klart att ungdomar som fått avslag kan komma att få uppehållstillstånd – men fram till att ”den nya gymnasielagen” börjar gälla är de papperslösa och har varken boende eller inkomster. (Från finansdepartementets pressmeddelande 24 maj 2018: Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl, numera borttaget från regeringens hemsida.)