22 oktober 2019 - FÖRVARSTID FÖRLÄNGS INTE AV EN MISSLYCKAD UTVISNING

Migrationsöverdomstolen har behandlat en fråga där Migrationsverket och polisen har haft olika uppfattning. Frågan är vad som händer när en person är förvarstagen och ett misslyckat försöka att verkställa utvisningen görs. Det mål som domstolen tar upp rör en person som inte blev insläppt i det land han fördes till eftersom det inte var visat att han var medborgare där. Han fick följa med poliserna tillbaka till Sverige och förvaret. Polisen fattade ett nytt förvarsbeslut som skulle medföra att tiden för förvarstagande började räknas om på nytt. När utvisningen så småningom verkställdes hade mannen varit förvarstagen i 20 månader trots att lagen föreskriver maximalt 12 månader för ett verkställighetsförvar.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att EU-domstolen redan har tagit upp ett liknande ärende. Ett nytt förvarsbeslut kan fattas om en person verkligen lämnat Sverige och varit utomlands en period, likaså om personen fått ett nytt utvisningsbeslut efter att ärendet preskriberats eller efter en tid med uppehållstillstånd. Men så länge det är fråga om samma verkställighetsärende så ska tidigare förvarsperiod räknas av. Det blir inte ett nytt ärende av en misslyckad förhandlingsresa.

Läs Migrationsverkets referat med länk till domstolens: Migrationsöverdomstolens avgörande den 22 oktober 2019 i MIG 2019:17 (mål nr UM 4572-19)