6 maj 2022 - FORTSATT GRÄNSKONTROLL

Under rubriken ”Återinförd tillfällig gränskontroll vid inre gräns” meddelar justitiedepartementet den 6 maj 2022 att Sverige ska fortsätta med gränskontroller mot andra länder i Schengenområdet. Gränskontrollerna har förlängts varje halvår sedan de infördes 2015. EU-reglerna tillåter egentligen inte att inre gränskontroller förlängs mer än sex månader. För att återinföra gränskontroller efter den tiden krävs att gränskontrollerna behövs på grund av någon ny omständighet.

Enligt justistiedepartementet återinförs gränskontrollerna för att händelseutvecklingen och situationen i vår omvärld är ytterst allvarlig och den sammantagna terrorhotnivån i Sverige fortfarande är förhöjd. De yttre gränskontrollerna genomförs inte i tillräckligt utsträckning och därför behövs inre kontroller. (Från justitiedepartementets pressmeddelande, nu borttaget från regeringens hemsida.)