9 juni 2021 - FORTFARANDE URSKILLNINGSLÖST VÅLD I JEMEN

Migrationsverket publicerar den 9 juni 2021 ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Jemen. En bedömning av flyktingskap eller individuellt skyddsbehov på grund av risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ska alltid göras. Men enligt ställningstagandet pågår fortfarande en internationaliserad inre väpnad konflikt. Den stora påverkan på civilbefolkningen gör att det föreligger en personlig risk för alla och envar att drabbas av urskillningslöst våld bara genom att vistas i landet, liksom vid det förra ställningstagandet 2016. Därmed är kriterierna för alternativt skyddsbehov uppfyllda.

Hämta ställningstagandet RS/076/2021 från Migrationsverkets databas Lifos