24 april 2020 - FÖRSÖRJNINGSKRAV TROTS BARN I FAMILJEN

Enligt den tillfälliga lagen ska försörjningskravet vid anhöriginvandring inte tillämpas om anknytningspersonen är ett barn. Migrationsverket har hittills tolkat detta så att undantag från försörjningskravet ska göras om det finns barn i anknytningsfamiljen. Den 24 april 2020 publicerar Migrationsverket ett nytt rättsligt ställningstagande (RS 011/2020) där denna praxis ändras. Den starkaste anknytningen ska prövas först, det vill säga vanligen anknytningen till maken/makan. Om den prövningen inte leder till uppehållstillstånd, till exempel på grund av att försörjningskravet inte uppnås, så prövas anknytningen tll barnet. Då kan undantag från försörjningskravet göras, men uppehållstillstånd förutsätter att anknytningen till barnet i sig ger rätt till återförening, vilket det oftast inte gör. Nytt i detta ställningstagande är också att de enda familjemedlemmars inkomster som får räknas är anknytningspersonen och eventuell make.