29 augusti 2019 - FÖRSÖRJNINGSKRAV KAN UPPFYLLAS MED KORTA ANSTÄLLNINGAR

Den 29 augusti behandlar Migrationsöverdomstolen ett ärende om familjeåterförening. Målet gäller en kvinna som vill återförenas med en man i Sverige. Mannen har arbetat på samma ställe sedan tre år med sexmånadersanställningar som förnyats regelbundet. Migrationsverket avslog för att mannen inte hade arbete minst ett år framåt. Migrationsöverdomstolen refererar EU-domstolens uttalande att försörjningskrav inte får användas så att det äventyrar familjeåterföreningsdirektivets syfte att främja familjeåterförening. Eftersom inget talar emot att mannen kommer att ha fortsatt arbete och han dessutom är medlem i A-kassa som kommer att ge ersättning om han skulle förlora jobbet så anser domstolen att försörjningskravet är uppfyllt.

Hämta domen från kammarrätten i Stockholm: Mål: UM 16070-18, Försörjningskravet vid anhöriginvandring