1 juni 2022 - FÖRSÖRJNINGSKRAV FÖR FAMILJ VID SPÅRBYTE

Den 1 juni 2022 införs nya regler för arbetskraftsinvandring. Det räcker inte längre med ett erbjudande om anställning, det ska finnas ett anställningsavtal. Migrationsverket får befogenhet att förelägga arbetsgivaren att lämna skriftlig uppgift om villkoren för anställningen.

Försörjningskrav införs för att familjemedlemmar ska få uppehållstillstånd som anhöriga till en person som fått uppehållstillstånd genom spårbyte (arbetstillstånd efter avslag på asylansökan).

Att ordna tillstånd på oriktiga grunder jämställs med människosmuggling.

Samtidigt införs vissa lättnader för särskilda grupper. Högutbildade kan få uppehållstillstånd nio månader för att söka jobb om de har medel för sitt uppehälle och hemresan. Det blir också lättare att få uppehållstillstånd för att bedriva näringsverksamhet. Ett sådant uppehåll kan permanentas redan efter två år. Så kallade kompetensutvisningar (regeringens ordval) ska undvikas genom att uppehållstillstånd inte behöver återkallas för att arbetsvillkoren inte uppfyllts ”i ringa fall eller om en återkallelse med hänsyn till omständigheterna annars inte framstår som skälig”.

Riksdagen den 20 april 2022: Samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut