13 november 2019 - OTILLRÄCKLIG LÖN RÄCKER FÖR ATT AVSLÅ ÅTERFÖRENING

Migrationsöverdomstolen fattar den 13 november beslut om ett familjeåterföreningsärende. Knäckfrågan är om Migrationsverket hade rätt att avslå ansökan när det stod klart att försörjningskravet inte var uppfyllt, utan att utreda övriga villkor, till exempel identiteten. En migrationsdomstol hade sagt nej, med motivering att allt behöver utredas för att avgöra om det skulle bryta mot ett internationellt åtagande att neka familjeåterförening. Migrationsöverdomstolen ger Migrationsverket rätt. Om det skulle bryta mot ett internationellt åtagande ska utredas, men det går att göra utifrån uppgifterna om familjemedlemmarna och deras situation. Det skulle vara onödigt att utöka handläggningstiden och begära att familjen ska ta sig till ett grannland för att slutföra ansökningsproceduren, om det ändå står klart att ansökan ska avslås, enligt Migrationsöverdomstolen. Vägledande dom MIG 2019:21.

Hämta referatet från Sveriges domstolar: Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm
Mål: UM 3739-19, MIG 2019:21