5 januari 2021 - FÖRLÄNGNING FÖR STUDIER BEHANDLAS ÄVEN OM TIDEN LÖPT UT

Migrationsöverdomstolen behandlar den 5 januari ett ärende som gäller fortsatta studier enligt den så kallade gymnasielagen. Frågan var om ansökan skulle behandlas trots att det tillstånd som eleven haft hade löpt ut. Ansökan avvisades av Migrationsverket som för sent inkommen. Det står inget i lagen om när ansökan ska ha kommit in och Migrationsverket anser att i sådana fall gäller allmänna principer. Men Migrationsöverdomstolen anser att någon sådan allmän princip inte finns i gymnasielagen, eftersom det finns flera paragrafer där det tvärtom förutsätts att personen ska ”ha haft” uppehållstillstånd. Ett första uppehållstillstånd enligt gymnasielagens senaste utformning kan ges även till en person med ett verkställbart utvisningsbeslut. Det går därför inte att läsa in att ansökan enligt paragrafen om fortsatta studier ska göras innan tidigare uppehållstillstånd löpt ut. Ansökan ska behandlas i sak.

Hämta från kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen: Mål UM 9719-20, MIG 2021-1, Prejudikat