24 februari 2017 - FÖRÄLDER FÅR INTE KOMMA TILL BARN SOM BLIVIT MEDBORGARE

Migrationsöverdomstolen slår den 24 februari 2017 fast att ett barn som sökt asyl utan vårdnadshavare och som hunnit bli svensk medborgare inte får återförenas med sin familj i Sverige. Anledningen är att det framgår direkt av lagtexten att rätten till uppehållstillstånd för föräldrar i den situationen gäller anknytning till ett ”utländskt” barn. (5 kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen).

Kammarrätten i Stockholm 24 februari 2017: Mål nr 9067-9068-2018, MIG:2017:4