25 november 2020 - FLYKTINGSTATUS FÖR SYRIER SOM RISKERAR VÄRNPLIKT

Migrationsverket uppdaterar den 25 november det rättsliga ställningstagandet om hur asylsökande från Syrien ska bedömas (RS/022/2020). Den påtagliga skillnaden är att män mellan 18 och 42 generellt kan betraktas som flyktingar eftersom de riskerar att kallas in till militärtjänst, detta med ledning av en EU-dom, C-238/19. Bestraffning för värnpliktsvägran är i sig inte skyddsgrundande, men i Syrien skulle fullgörande av militärtjänst innebära att personen tvingades begå krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten. Den enda möjligheten att undgå detta är att vägra, vilket ger upp till fem års fängelse – och militärtjänst måste ändå göras.

Ett antal personer från Syrien som riskerar inkallelse men har fått avslag från Migrationsverket före EU-domen, kommer senare att beviljas asyl efter överklagande.