KONSEKVENSER - FLER PAPPERSLÖSA UTAN RÄTT TILL STÖD

SvT Stockholm 10 juli 2017: Allt fler afghanska ungdomar lever på gatan

Den 1 juni 2016 ändrades lagen om mottagande av asylsökande. Sedan dess har vuxna som fått avslag på asylansökan inte kunnat få något boende eller ekonomiskt stöd, oberoende av om de håller sig undan eller håller kontakt med myndigheterna. Röda Korset kom redan i början av året med en lägesrapport om konsekvenserna av lagändringen. Nu efter ett år larmar barnorganisationer om att ungdomar som sökt asyl utan vårdnadshavare allt oftare hamnar på gatan, ibland efter slutligt avslag, ibland redan efter ett första beslut från Migrationsverket då de annars flyttas från den kommun där de går i skolan.

Röda Korset 18 januari 2017: Lägesrapport: Ändringar av lagen om mottagande av asylsökande

#vistårinteut 4 juni 2017: Antalet ensamkommande hemlösa ökar lavinartat – vad gör politikerna?

#vistårinteut 4 juli 2017: Nödrop från #vistårinteut Stockholm – ensamkommande kastas ut på gatan

SvT Stockholm 10 juli 2017: Barnrättsbyrån: ”De har ingenstans att ta vägen”