KONSEKVENSER - … KVAR MELLAN STOLARNA

Migrationsverket har slagit fast att ungdomar som sedan tidigare har utvisningsbeslut men nu är tillståndssökande enligt gymnasielagen har rätt till ekonomiskt bistånd enligt LMA-lagen, men inte från Migrationsverket. De måste ansöka från kommunerna. För att den ansökan ska beviljas måste ungdomen visa att Migrationsverket har beviljat inhibition (att utvisningsbeslutet inte ska verkställas tills vidare). De som sedan tidigare har ansökt om ny prövning på grund av verkställighetshinder får dock inte inhibition eftersom utvisningen ändå är stoppad i väntan på svar. Därför blir det inget bistånd varken från kommunen eller Migrationsverket.

(Anledningen till att ungdomarna har två ansökningar samtidigt är att ansökan enligt gymnasielagen endast tillåts fram till och med den 30 september.)

Den 11 oktober 2018 kommer Migrationsverket med ett uppdaterat ställningstagande (SR 36/2018) som förtydligar att ungdomar som har beviljats en ny prövning har rätt till LMA-bistånd från Migrationsverket. Men de som ännu inte har fått besked om en ny prövning får inget stöd – trots att deras utvisning är hejdad av dubbla anledningar.