1 mars 2018 - FINGERAVTRYCK VID GRÄNSEN

Den 1 mars 2018 införs bestämmelser i utlänningslagen och passlagen som innebär att alla utlänningar är skyldiga att lämna fingeravtryck och låta sig fotograferas vid in- och utresekontroller. Ändringarna är en anpassning till EU:s gränskodex (Schengenregelverket).

Riksdagsbeslut 24 januari 2018, se samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatt, omröstningar och beslut