28 februari 2022 - FAMILJEN SKA INTE UTVISAS MEDAN BARN UTREDS

Migrationsöverdomstolen behandlar den 28 februari ett ärende om ”familjens enhet”. En asylsökande barnfamilj hade väntat tre år på beslut innan de fick avslag. Sedan dröjde det ytterligare två och ett halvt år innan saken kom upp i domstol. Familjemedlemmarna hade konverterat men domstolen bedömde inte att det var fråga om genuin och personlig religiös övertygelse. Men för det andra barnet gällde att hans religionsutövning inte var känd när Migrationsverket utredde ärendet och han hade inte heller varit med vid domstolens muntliga förhandling. Därför återförvisades hans ärende till Migrationsverket för utredning samtidigt som utvisningsbesluten slogs fast för hans föräldrar och ett syskon.

Migrationsöverdomstolen går i sin dom igenom vad Flyktingkonventionen, skyddsgrundsdirektivet och utlänningslagen föreskriver om familjens enhet. Slutsatsen blir att prövningen av familjemedlemmarnas skäl ska hållas samman tills hela familjens rätt att stanna kan avgöras, detta bland annat för att uppehållstillstånd för en person kan påverka de andras skyddsskäl eller anknytning. Migrationsöverdomstolen beslutar att även de övriga familjemedlemmarnas ärenden ska återförvisas.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen: Mål UM 6923-21, MIG 2022-2