5 mars 2018 - FAMILJEÅTERFÖRENING FÖR ERITREANER UNDERLÄTTAS

Migrationsöverdomstolen slår den 5 mars 2018 fast att en person från Eritrea som ansöker om återförening med en anhörig i Sverige inte ska tvingas till en eritreansk myndighet för att få pass. Den normala regeln är annars att pass eller motsvarande bevis för identiteten alltid krävs för att få uppehållstillstånd på grund av familjeåterförening. Föräldrar kan få ett nedsatt beviskrav om DNA-test visar att deras barn är gemensamma. Det undantaget beviljas bara om det inte går att få hemlandspass och därför brukar eritreaner få avslag. Problemet är att en eritrean som vänder sig till en myndighet för att kunna lämna landet kan bestraffas och även kvarvarande familjemedlemmar kan råka illa ut. Därför beviljar Migrationsöverdomstolen nu bevislättnad och uppmanar Migrationsverket att göra en DNA-utredning.

Beslutet gör det möjligt för fler eritreaner att återförenas även om många andra hinder återstår. Lättnaden gäller inte alla eritreanska par eftersom DNA-bevis bara går att få om de har gemensamma biologiska barn.

Migrationsverkets och domstolens referat: Migrationsöverdomstolens avgörande den 5 mars 2018 i MIG 2018:4 (mål nr UM 2630-17)