1 juli 2017 - KOMMUNERSÄTTNING FÖR 18-ÅRINGAR BORTA, REGERINGEN SKJUTER TILL

I en föregående ruta nämns att ersättningsreglerna för kommuner som tar emot barn utan vårdnadshavare sänks från 1 juli 2017 beroende på möjlighet till enklare boende för barn från 16 års ålder. Den 1 juli minskas även ersättningen utifrån att kommunerna inte längre har ansvar för dessa ungdomar från 18 års ålder fram till att de fyller 21. Kommunerna kan ansöka om extra ersättning för ungdomar som av någon särskild anledning skulle behöva bo kvar i HVB-hem. Men det normala blir nu att ungdomarna flyttas över till Migrationsverkets ansvar och därmed vanligen tvingas flytta till vuxenboende i en annan kommun.

Eftersom det inte har varit obligatoriskt för kommunerna att låta ungdomarna stanna kvar i familjehem och andra boenden i kommunernas regi har många kommuner redan börjat ta handen från de ungdomar som fyllt 18 eller blivit uppskrivna i ålder, då det stod klart att schablonersättningen för detta skulle dras in från 1 juli. Regeringen har uppfattat att detta skapar problem och har beslutat i en ändringsbudget om ett extra bidrag till kommunerna om 195 miljoner kronor för 2017 och lika mycket för 2018. Bidraget ska fördelas mellan kommunerna efter hur många asylsökande barn utan vårdnadshavare de har tagit emot och ska användas för att kommunerna ska ha råd att låta ungdomarna bo kvar i kommunen, även om Migrationsverket har det formella ansvaret efter 18-årsdagen. (Från regeringens pressmeddelande 30 juni 2017, nu borttaget.)

TT / Aftonbladet 30 juni 2017: Miljoner ska minska ensamkommandes flyttar

#vistårinteut 6 juli 2017: Pengar för ensamkommande bör gå till civilsamhället – då räcker de!

Radio Sweden 8 juli 2017: Många ensamkommande barn måste flytta när de blir vuxna 

Sveriges Radio Norrbotten 8 augusti 2017: Pajala tvingas prioritera ekonomin före barnen: ”Det känns inte bra”

Sveriges Radio Kristianstad 8 augusti 2017: Fick 24 timmar på sig att flytta efter avslag på asylansökan

Göteborgs-Posten 12 augusti 2017: Göteborgspolitikerna: ”Statens ansvar”

Sveriges Radio Halland 15 augusti 2017: Varbergs kommun vill hitta lösning för att behålla ensamkommande

Hallands Nyheter 17 augusti 2017: ”Jag visste ingenting, det var kaos”

Hallands Nyheter insändare 18 augusti 2017: Ingen blir vuxen över en natt

ETC Stockholm 18 augusti 2017: ”I framtiden kanske samhället behöver oss ensamkommande”