23 juni 2022 - EU STYR BEDÖMNINGAR AV SOMALIA OCH IRAK

En vägledning från EU:s asylbyrå EUAA för bedömning av skyddsbehov för asylsökande från Somalia publicerades den 15 juni. Denna innehöll en genomgång av vilka aktörer som kan utgöra förövare och vilka regioner inom landet som kontrolleras mer eller mindre av regeringstrogna styrkor, lokala styrkor, Al Shabaab, klanmiliser med flera. Vägledningen innehåller också genomgång av personprofiler för vilka som kan riskera förföljelse som innebär flyktingstatus och vilka som på grund av risk för dödsstraff, tortyr eller motsvarande kan vara alternativt skyddsbehövande. Risken för urskillningslöst våld behandlas region för region. Det finns ingen region där alla och envar kan anses skyddsbehövande. Vidare behandlas möjligheten till skydd av staten, Al Shabaab eller klaner (ingen av dessa kan generellt ge skydd, bortsett från myndigheterna i de delar av Somaliland som är oomtvistade). Internt flyktalternativ diskuteras utifrån både region och klantillhörighet, resvägar och en rad möjliga individuella omständigheter. Slutligen avhandlas även möjliga orsaker till uteslutning från skyddsstatus.

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande som kommer den 22 juni (RS/006/2022) länkar i de flesta avsnitt direkt till EUAA:s vägledning. De egna skrivningarna utgörs av förklaringar till indelningen av regioner med avseende på våldsnivån och vissa kompletteringar beroende på landinformation som kommit fram senare än den EUAA har använt.

Den 1 juli kommer Migrationsverkets uppdaterade rättsliga ställningstagande om Irak (RS/007/2022), som är uppbyggt på liknande sätt. Även detta hänvisar i avsnitt efter avsnitt till EUAA:s rapport om säkerhetsläget i Irak, såsom vilka aktörer som utövar förföljelse, vägledning för bedömning av flyktingstatus för särskilda profiler mm. Allvarlighetsgraden i olika regioner  tydliggörs genom en färgkodad tabell över regionerna. Ingen region anses vara i en sådan situation att ”alla och envar” löper en verklig risk för allvarlig skada. Men urskillningslöst våld förekommer i en rad provinser, med hög nivå i Diyala, Dohuk och Ninewa, lägre nivå i Danbar, Bagdad, Erbil, Kirkuk och Salah al-Din samt på mycket låg nivå i Sulaymaniya.

EUAA: Country Guidance Somalia 2022

Migrationsverket: Prövning av skyddsbehov för medborgare från Somalia

EUAA: Country Guidance Iraq 2022

Migrationsverket: Prövning av skyddsbehov för medborgare från Irak