VITTNESMÅL - ETT ORDNAT MOTTAGANDE I HEMLANDET

Barn som sökt asyl utan vårdnadshavare får inte skickas till hemlandet om de saknar ordnat mottagande där. I och med Migrationsverkets nya praxis får barn som är i den situationen bara stanna tillfälligt i Sverige. Därmed hamnar de i liknande situation som de barn som inte kan bevisa att de saknar ordnat mottagande och som därför inte får något uppehållstillstånd alls. Om Migrationsverket inte har kontakt med någon som kan ta emot barnet så kan utvisningen ändå inte verkställas förrän barnet fyllt 18.

Aubrey berättar hur det kändes efter att han fått avslag men ingen kunde förklara vad det var han skulle göra för att kunna återvända. Inte heller Migrationsverket hade sökt efter familjen, visade det sig.

Aubrey: … när jag fick avslag så skulle jag bara gå till något återvändarsamtal som jag kommer som var bara jobbiga … man blir bara arg varje gång man är där … Och sen lovar de att de ska göra saker. Och sen är det någon annan nästa gång som inte vet någonting. Och man kommer bara här och ja, ”ni skulle ta reda på det här och det här och det här”. De bara säger ”jag vet ingenting om det här”. Men vad fan, varför kommer du hit då om du inte vet någonting? Man blir bara frustrerad varje gång man är där, och de var så jobbiga. Det var de som jag haft.
[…]

Ja, jag har gjort allt som jag kunde göra. Och Migrationsverket har sagt till mig att jag har gjort allt, allt, allt som jag kunde göra. Och det finns ingenting mer jag kan göra. Men vad är det jag ska göra då? Jag har varit där många gånger och social … Vi har spelat in det de sa, allt, möten och så där. Och de säger deras … rakt av, du har gjort allt. Precis allt. Men säg då vad ska jag göra, vad är det ni behöver att jag ska göra? Så sa de till mig att vi letar efter … Att vi letar efter ordnat mottagande … De skulle leta efter min familj sa de. Ja, och sen fick jag en verkställighetshinder fick jag avslag för att de [antog att det fanns] en ordnad mottagande …

Sedan gick vi till Migrationsverket och tog ut alla mina papper. Eller allt de har gjort och så där. Om de hade gjort någonting […] De har inte ens försökt leta efter någonting. Men de sa till mig …

Också Lena, lärare, berättar om barnen med påstått ordnat mottagande då hon svarar på frågan om vilka förändringar hon har sett på sin arbetsplats sedan 2015.

Lena: Jag tänker att den här nya lagstiftningen har gjort barn extra utsatta, i och med att man tagit bort extra ömmande skäl, och att man gör barn utvisningsbara när man säger att de har ett ordnat mottagande i hemlandet. Nu har jag inte jättemycket erfarenhet, men jag tror att det är någonting som påverkar oss som i skolan också, vi som möter ungdomar och barn. Där de får gå och vänta på utvisning i princip.

Citaten hämtade ur Asylarkivet