SOLIDARITET - ENGAGEMANG FÖR FLYKTINGAR

I början av september bildas välkomstgrupper som tar emot på stationer för att dela ut mat, dryck och leksaker, skjutsa till Migrationsverket eller vidare till andra orter. Även härbärge ordnas när Migrationsverkets mottagande inte räcker till. De asylsökande välkomnas också i stora manifestationer.

Exempel ur flödet av artiklar: SvT Skåne 9 september 2015: ”Engagemanget finner inga gränser”

SvT Göteborg 9 september: Tusentals manifesterar för flyktingmottagandet

Från Stockholm mfl orter: SvT Nyheter 18 september: Frivilliga tar tungt ansvar för flyktinghjälp