VITTNESMÅL - EN (O)VETENSKAPLIG METOD

Många som träffar ungdomar vars ålder bedömts av Rättsmedicinalverket tvivlar på metoden. Åldersbedömningarna kommer så småningom att granskas och kritiseras även av experter. Det följande citatet kommer från en intervju med två lärare efter en fråga hur de ser på maktrelationerna myndigheterna emellan. Det leder över till den frustration över åldersbedömningarna, som Petter ger uttryck för här.

Petter: Jag tänker såhär. I början när Migrationsverket började skriva upp folk så begärde vi att socialförvaltningen måste göra en egen åldersutredning. Vid ett par tillfällen så är det så att socialförvaltningen har en ålder och Migrationsverket har en ålder. Vilken ålder gäller för eleven? Till exempel sjukvården har en ålder, medan polisen har en annan. Det har inte varit helt lätt, och det har varit helt snurrigt för den person det har berört. Alla var sådana här extremfall. De kom någon dag efter den 25e november, den 26e eller 27e och så. Nu bor ingen av dem kvar i Sverige. En bor i Uruguay, tre i Frankrike och en i Italien. Men det där att de fick olika ålder, jag kan inte säga att det är så, men det påverkade, tror jag, deras överklagandeprocess. Jag är inte säker på det på något vis. Men något är att de fyra som är berörda fick snabba avslag så fort de hade fått en ny ålder på Migrationsverket. Avslag två … och avslag tre kom två veckor senare. Det sade bara sack sack sack.

[…]

Man blir ju mörkrädd över de här, man får säga vad man vill om de här knäbilderna och det här. Svenska Dagbladet hade en stor serie om detta. Och att det inte har följts upp. Att den här skandalen med att man röntgar knän och tänder och så gör man någon sorts bedömning. Jag tycker det är skandal att man inte har följt upp den här metoden, som inte finns någon annan stans. Och man tänker såhär, vilken annan grupp skulle man testa en ovetenskaplig metod på innan den är utvärderad? Skulle man göra det med cancerpatienter? Nä. Skulle man göra det med svenska skolbarn? Nä. Skulle man göra det med någon annan grupp? Till exempel göra nya höftleder på människor utan att testa om de funkade? Nä. Det är helt absurt att ha … det är ungefär som om vi skulle köra ett nytt Coronavaccin utan att ha testat det först. Jag tycker det är det är helt galet att göra medicinska tester som bygger på icke-vetenskap. Jag menar, vi mätte skallar på samer, det är på den nivån vi är nu […] Jag tycker det är … Varför mäter vi inte näsor? Och det fattar vi beslut på. Vi tar myndighetsbeslut på en ickevetenskaplig grund … Och det är acceptabelt. Vilken annan grupp gör vi så med? Gör så vi med gamla pensionärer, gör vi det med unga? Gör vi det med någon annan grupp? Nä. Hade vi tagit sådana beslut i skolans värld utan vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet, ja då bryter vi mot skollagen. Vi bryter mot praxis. Men det är okej när det gäller invandrade barn, utan någon som betalar för dem.

[…] Jag undrar, vem är ansvarig för det beslutet? Om ålders… Den som tog det beslutet. Om man skulle göra en domstolsförhandling, en brottmålsförhandling. Jag tror det är enda sättet att komma åt det här. Det här, det tycker jag är en rättskandal.

Citatet hämtat ur Asylarkivet