Juli 2018 - DOMARE VÄGRAR TILLÄMPA GYMNASIELAGEN

Migrationsdomstolar i Malmö och Stockholm väljer att inte tillämpa den nya gymnasielagen på grund av regeln att sökande inte behöver göra sin identitet sannolik. Avslagen överklagas. Domstolar i annan sammansättning beviljar uppehållstillstånd enligt lagen. Migrationsdomstolen i Göteborg anser att lagen bryter mot EU-rätt och begär förhandsavgörande från EU-domstolen.

Migrationsverket fortsätter till en början att fatta beslut enligt lagen men stoppar beslutsfattandet den 18 juli.

Se sammanfattningar i Asylnytt 18 juli 2018: ”Migrationsdomstolen i Malmö anser gymnasielagen för dåligt beredd för att användas” och ”Migrationsdomstolen i Stockholm avslår gymnasieärende på grund av EU-rätten”

Asylnytt 4 augusti 2018: ”Domstolar i Malmö och Luleå anser att gymnasielagen kan tillämpas och ger bifall” och ”Domstolen i Göteborg: Ber EU-domstolen att ta ställning till gymnasielagen”