7 april 2016 - DNA RÄCKER INTE FÖR FAMILJ SOM INTE BOTT IHOP UTOMLANDS

Den 7 april 2016 beslutar Migrationsöverdomstolen att en man från Somalia som fått uppehållstillstånd i Sverige inte får återförenas med sin hustru och deras lilla barn, eftersom kvinnan inte kan styrka sin identitet. Bakgrunden är att det sedan flera år varit praxis att frågan om styrkt identitet ska prövas först i anknytningsärenden. Detta har gjort att Migrationsverket inte kan bedöma att familjeanknytningen är tillräckligt stark för uppehållstillstånd och i samma beslut bevilja ett främlingspass för inresan, så som tidigare varit möjligt. För somalier innebar detta att all familjeåterförening även för barn hindrades i ett par år, eftersom inga somaliska id-handlingar erkänns i Sverige. Migrationsöverdomstolen löste knuten delvis i början av 2012 genom att tillåta nedsatt beviskrav för identiteten – under förutsättning att DNA-test visade familjebandet. Detta var dock villkorat på flera sätt och gällde av naturliga skäl enbart par med gemensamma biologiska barn.

Paret som det nya ärendet gäller hade träffats i Etiopien. De gifte sig och träffades några veckor i taget när mannen var på besök. Kvinnan fick inte uppehållstillstånd i Sverige eftersom hon saknade giltigt pass. När hon sökte en andra gång hade hon fått en dotter. DNA-analys visar att barnet med 99,99 procents sannolikhet är gemensamt. Men hon får ändå avslag eftersom paret inte bott ihop utanför Sverige. Detta är ett av kraven för att en positiv DNA-analys ska leda till att identiteten inte behöver vara ”styrkt”, bara sannolik. Migrationsdomstolen ansåg att samlevnadsregeln inte har stöd i praxis och att kvinnan skulle kunna få främlingspass för inresan. Nu har saken nått Migrationsöverdomstolen som ger Migrationsverket rätt. Visserligen behöver inte hela familjen ha bott ihop utomlands, men paret ska ha gjort det. Kvinnan får avslag och domstolen påpekar att paret inte kan ha haft några ”objektivt sett berättigade förväntningar” på att få bo i Sverige. De får med andra ord skylla sig själva att de bildade familj trots Sveriges regler. Målnummer UM2908-15, MIG 2016:6.

Hämta domen och läs referat från Migrationsverket