20 juli 2016 - DEN TILLFÄLLIGA LAGEN INFÖRS

20 juli 2016  införs den tillfälliga lagen, som ska gälla i tre år.

• Uppehållstillstånd tidsbegränsas för flyktingar 3 år, för alternativt skyddsbehövande 13 månader vid första tillfället plus två år vid förlängning, för ömmande omständigheter eller praktiska verkställighetshinder 13 månader eller kortare om hindret är tillfälligt.

• Permanent uppehållstillstånd (PUT) kan ges vid förlängning men bara om personen har varaktig försörjning.

• Ungdomar under 25 måste ha gått ut gymnasiet för att få PUT genom arbete.

• Familjeåterförening tillåts bara för makar/sambor och egna minderåriga barn, eller förälder till ensamkommande barn.

• Återförening för makar eller sambor tillåts bara om båda fyllt 21 och förhållandet etablerats redan i hemlandet.

• Alternativt skyddsbehövande som sökt asyl senare än 24 november 2015 har inte rätt till familjeåterförening alls.

• För att få återförenas ska personen i Sverige ha en bostad för hela familjen och kunna försörja dem.

• Kategorin “övriga skyddsbehövande” ska inte tillämpas.

• Uppehållstillstillstånd på grund av ömmande omständigheter beviljas inte.

Lagen gäller för alla som får första beslut i sitt asylärende 20 juli 2016 eller senare, oavsett när de ansökte.

Undantag: Lagen tillämpas inte för barn under 18 år som sökt asyl senast 24 november 2015.
Undantag: Uppehållstillstånd för ömmande omständigheter eller familjeåterförening kan ges om det annars skulle bryta mot ett internationellt åtagande (som är inskrivet i svensk lag)
Undantag: Försörjningskravet tillämpas inte om ansökan görs inom tre månader efter att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd, paret inte kan bosätta sig i något annat land och anknytningen var väletablerad redan i hemlandet

Länk till den tillfälliga lagen som den såg ut när den slutligen upphävdes fem år senare, 20 juli 2021