1 juli 2018 - DEN NYA GYMNASIELAGEN

Den nya gymnasielagen antogs i juni som en del av regeringens ändringsbudget. Ungdomarna måste ansöka mellan den 1 juli och 30 september. De som fortfarande är i asylprocess behöver för säkerhets skull också ansöka under den perioden, även om de inte vet ifall de kommer att få avslag.

Förutsättningarna för att få uppehållstillstånd är i stora drag att ha ansökt om asyl som ensamkommande barn senast den 24 november 2015, att ha ett beslut om avslag (enligt den tillfälliga lagen), att ha fått vänta minst 15 månader på beslutet och ha varit minst 18 år då beslutet togs. Ungdomen måste också ha gått i skolan under tiden i Sverige och antingen redan gå i gymnasiet eller ha för avsikt att börja. För att vara säker på att inte gripas för utvisning under väntetiden behöver de ungdomar som redan har slutligt avslag ansöka om inhibition.

Regelverket är extremt komplicerat och skapar många frågor, till exempel om vad som är registreringsdatum, vilket som är beslutsdatum, vilka utbildningar som räknas, om man behöver ansöka om inhibition för att inte gripas under väntetiden, hur ansökan ska gå till för dem som fortfarande är asylsökande etc.

Uppgiften att hitta de ungdomar som omfattas och förklara reglerna hamnar i stor utsträckning hos frivilligorganisationer, även om Migrationsverket publicerar information, blanketter och rättsliga ställningstaganden. Senare kommer frågorna att handla om sådant som förlängningsansökningar, övergångar mellan kurser, hur studieintyg och aktiv närvaro bedöms. Ett problem kommer att bli att tolkningarna av lagen justeras både av Migrationsverket och av domstolar över tid.

Riksdagsbeslut den 7 juni 2018, se samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut