DEBATT - DEBATT OM TILLFÄLLIGA LAGENS FÖRLÄNGNING

Den 14 februari 2019 publicerade regeringen förslaget till förlängning av den tillfälliga lagen. Huvudinnehållet hade bestämts redan genom januariavtalet (regeringens överenskommelse med C och L). Den tillfälliga lagen ska enligt förslaget förlängas med två år. En lättnad som föreslås är att alternativt skyddsbehövande (till exempel krigsflyktingar) åter ska kunna återförenas med nära anhöriga, om den familjemedlem som befinner sig i Sverige har ”välgrundade utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd”.

Remisstiden går ut redan den 18 mars. En del remissinstanser både bland myndigheter och frivilligorganisationer kritiserar den summariska beredningen utan konsekvensanalyser och att lagen inte utvärderats efter två år som förutsågs i riksdagsbeslutet då den antogs. Att alternativt skyddsbehövande åter får rätt till familjeåterförening välkomnas av många, men flera påpekar också att det fortfarande finns diskriminerande hinder, som försörjningskravet.

Bland organisationer som sysslar med asylrätt inkommer till exempel Rådgivningsbyrån, Flyktinggruppernas Riksråd (FARR) och Rädda Barnen med utförliga svar.

Se alla remissvar på regeringens sida, med länk till lagförslaget.