28 november 2019 - BÖTESBROTT RÄCKER FÖR ATT NEKA TILLSTÅND FÖR STUDIER

Migrationsöverdomstolen slår den 28 november fast att det inte behövs brott med fängelse i straffskalan för att hindra uppehållstillstånd för studier. Målet handlar om en ung asylsökande som fått avslag i sitt asylärende och i samband med överklagandet ansökt om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Han har nekats det eftersom han dömts till 80 dagsböter för våldsamt motstånd, olovlig körning, drograttfylleri och ringa narkotikabrott. Det är inte fråga om en långvarig brottslighet utan alla brotten han dömts för är olika aspekter av hans agerande en och samma dag. Hans ombud påpekade att det brukar behövas fängelse av viss längd i straffskalan för att hindra uppehållstillstånd, men Migrationsöverdomstolen förklarar att brottsligheten ska vägas mot hur tunga skäl det finns för uppehållstillstånd. Tillstånd för studier väger inte lika tungt som tillstånd av skyddsbehov. Därför väger brottsligheten över.

Efter den vägledande domen kommer relativt små brott och förseelser att leda till att uppehållstillstånd enligt gymnasielagen nekas.

Hämta referat från Sveriges Domstolar: Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm: Mål: UM 6877-19, MIG 2019:23