20 juni 2018 - BISTÅND OCH BOENDE DRAS IN ÄVEN VID FÖRLÄNGD TIDSFRIST

Migrationsverket publicerar den 20 juni 2018 en rättslig kommentar (SR 24/2018) som påverkar vuxna personer utan barn som fått utvisningsbeslut. Sedan den 1 juni 2016 förlorar dessa allt bistånd när deras tidsfrist för frivilligt återvändande löpt ut, oftast fyra veckor efter sista avslaget. Det händer att tidsfristen förlängs av något skäl. Om förlängningen beslutas innan den första tidsfristen löpt ut så har personen hittills fått bo kvar i Migrationsverkets boende och få en viss dagersättning under förlängningen. Men enligt den nya kommentaren är denna tolkning inte i överensstämmelse med lagen. Den tidsfrist som är kopplad till LMA-biståndet är enbart den som bestäms vid MIgrationsverkets första beslut om avvisning eller utvisning.

Den som ansöker om att få en ny prövning av asylärendet innan tidsfristen löpt ut kan till exempel få en förlängd tidsfrist, men dagbidrag och eventuellt boende ska ändå dras in. Ensamkommande som fyllt 18 och har slutligt avslag hör till dem som påverkas av detta. Den som faktiskt beviljats en ny prövning och fått inhibition på grund av det har däremot rätt till fortsatt bistånd enligt LMA-lagen, likaså den som fått inhibition på grund av en ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.