8 december 2017 - BISTÅND FÖRLORAS EFTER UTLANDSRESA

Migrationsverket publicerar den 8 december 2017 ett ställningstagande (SR 38/2017) om vilka som kan skrivas in i mottagningssystemet och återfå bistånd enligt LMA-lagen (bostad och dagbidrag) efter att de har skrivits ut. Det nya i ställningstagandet är att den som har lämnat landet inte har rätt till bistånd igen, inte ens om personen kommer tillbaka till Sverige innan utvisningen vunnit laga kraft eller innan tidsfristen för frivilligt återvändande löpt ut. Detta gäller även barn och barnfamiljer. Situationen kan uppstå till exempel då en familj försökt söka asyl i ett annat EU-land men skickats tillbaka enligt Dublinförordningen. Familjen kan enbart skrivas in igen om en ny prövning eller inhibition beviljas.

De som skrivits ut för att de hållit sig undan utan att ha lämnat landet kan fortfarande skrivas in igen om de ger sig till känna innan beslutet vunnit laga kraft eller tiden för frivilligt återvändande löpt ut. Barn och barnfamiljer som inte lämnat landet ska skrivas in igen även om tiden löpt ut.