1 juli 2016 - BARNFAMILJER SKA INTE SKICKAS TILL UNGERN

Många asylsökande har kommit in i EU-området via Ungern och rest vidare därifrån. Om det går att fastställa att en illegal inresa skedde där eller att asylansökan har börjat prövas i Ungern så ska den sökande skickas tillbaka dit enligt Dublinförordningen. Många asylsökande i Sverige får sådana beslut men den 1 juli 2016 beslutar Migrationsöverdomstolen att en barnfamilj inte ska överföras till Ungern.

Enligt Migrationsöverdomstolen är det inte så att den som skickas till Ungern generellt riskerar omänsklig eller förnedrande behandling, men problemet är att Ungern betraktar Serbien som ett säkert tredjeland och skickar sökande tillbaka dit. Inte heller det är ett skäl i sig att stoppa överföring, men Migrationsöverdomstolen anser att det är osäkert var och när familjen kan få sina skyddsskäl prövade. Att hänvisa familjen till en lång väntan i ovisshet innebär att framförallt barnen utsätts för ytterligare påfrestningar. Eftersom väntetiderna för överföring till Serbien från Ungern är långa riskerar de dessutom att under lång tid vara placerade i förvar, som inte är en lämplig miljö för små barn. (Ungern placerar regelmässigt asylsökande i låsta läger.)

Efter detta får barnfamiljer inte längre beslut om överföring till Ungern. Även andra Dublinöverföringar till Ungern kommer i praktiken att stoppas eftersom Ungern inte samarbetar om att ta tillbaka personerna, vilket resulterar i att de ändå får söka asyl i Sverige så småningom.

Migrationsverkets referat med länk till domen i mål UM 1859-16 (MIG 2016:16)