1 januari 2019 - BARNÄKTENSKAP ERKÄNNS INTE

Den 1 januari träder ny lagstiftning i kraft som innebär att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Det gäller oberoende av om parterna hade någon anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks. Vuxna personer som gifte sig i hemlandet när endera partnern var under 18 år kommer inte att betraktas som gifta i Sverige, om det inte finns synnerliga skäl.

Lagändringen innebär också att äktenskap som ingåtts när någon av makarna var under 18 år inte kan ligga till grund för anhöriginvandring. Undantag kan göras om det finns synnerliga skäl, förutsatt att båda är vuxna vid ankomsten till Sverige.

Riksdagens samlingssida med civilutskottets betänkande, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut