17 mars 2017 - BARN UTAN NÄTVERK I AFGHANISTAN KAN FÅ ASYL

Migrationsöverdomstolen behandlar den 17 mars 2017 ett ärende om en pojke som sökt asyl utan föräldrarna. Migrationsverket hade beviljat uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter eftersom pojken inte hade något ordnat mottagande i hemlandet. (Den tillfälliga lagen hade inte börjat gälla, dvs det fanns inget hinder för att tillämpa ömmande omständigheter.) Ombudet överklagade och hävdade att pojken ska bedömas som flykting eller i varje fall som skyddsbehövande. Han har bott större delen av livet i Iran och saknar nätverk i Afghanistan. Migrationsdomstolen höll med om att han som ensamt barn och hazar utan nätverk skulle riskera sådan behandling att han är alternativt skyddsbehövande. Migrationsverket överklagade detta med motivering att pojken inte tillhör någon uttalad riskgrupp. Migrationsöverdomstolen bedömer inte att hazarer generellt riskerar förföljelse. Däremot anser domstolen att barn i Afghanistan är särskilt utsatta för våld och att de riskerar barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution, annat sexuellt utnyttjande och dessutom riskerar rekrytering. Det finns ingen aktör som kan skydda barnen. Genom att pojken inte har något nätverk eller lokalkunskap löper han en individuell och specificerad risk för att utsättas för omänsklig och förnedrande behandling och är därför alternativt skyddsbehövande. Domen är vägledande och kan tillämpas även för ett annat land i en liknande situation.

Kammarrätten i Stockholm 17 mars 2017: Målnummer UM 911-16, MIG 2017:6