8 juli 2021 - BARN SOM FÅTT SKYDD KAN UTVISAS EFTER FYLLDA 18

Migrationsöverdomstolen har prövat ett mål som gäller en ung man från Afghanistan. Migrationsöverdomstolen har tidigare slagit fast att ett barn utan nätverk i Afghanistan ska bedömas som alternativt skyddsbehövande på grund av riskerna för utnyttjande, rekrytering mm. Den pojke som målet gäller hade fått ett sådant tillstånd men när det var dags att förnya hade han fyllt 18. Migrationsverket beslutade att återkalla skyddsstatusförklaringen och avslog ansökan om förlängning. UNHCR har valt att yttra sig i målet och avråder från att dra in skyddsstatusen eftersom det inte finns någon sådan varaktig förändring till det bättre i Afghanistan som gör att skyddsstatusen upphör. Men Migrationsöverdomstolen påpekar att pojken fick skydd på grund av att han var ett barn utan nätverk och eftersom den omständigheten inte föreligger längre så  krävs andra skyddsskäl för att inte dra in statusen. Eftersom situationen i Afghanistan inte är sådan att alla och envar drabbas så har Migrationsverket gjort rätt och skyddsstatusen dras in.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen: Mål UM 2839-20, MIG 2021-14