VITTNESMÅL - FYRA AVSLAG OM ÅTERFÖRENING, TRE BARN SOM VÄNTAR

Joshua som har permanent uppehållstillstånd berättar om den ena perioden efter den andra då han försöker uppfylla kraven för att få återförenas med sin hustru och tre barn, som befinner sig i ett grannland till hemlandet. Han gör nya ansökningar som varje gång får avslag med nya skäl, medan åren går. Joshua har en funktionsnedsättning (synskada) och anser att Migrationsverket borde förstå att han behöver sin familj.

Joshua: Totalt har jag fått fyra avslag. Det första var mitt fel, men de andra tre, jag fick bara avslag, avslag, avslag, hitintills … felet var alltså, jag bad en person att hjälpa mig att fylla de här blanketterna, ansökan. Online. Och då svarade jag … När jag han fyllde … hjälpte mig, jag svarade på de uppgifter eller frågor som han ställde till mig. Och min familj, min fru och barn, de var i [land, stad], men de här uppgifterna […] när jag bad någon annan att kolla om det står rätt, då var det huller om buller, saker …som jag hade berättat för den där personen som hjälpte mig, det var … det stämde inte. […] Det blev fel det här med blanketten … när ansökan formulerades. Men jag är, har handikapp, de skulle insett att jag behöver min familj hit.
[…]
Och sedan i oktober 2020 fick jag … Det var … ”Det är inte på grund av din ekonomi som du har fått avslag, men det är ett … din hyreskontrakt som går ut”. De har väntat … De insåg att när kontraktet går ut, så de insåg det och de väntade för att fatta beslut till dess … i oktober 2018 när jag ansökte så sa de, ”Du har inte tillräckligt med ekonomi för att försörja familjen”, därför fick jag avslag. Sen överklagade jag beslutet tillsammans med Röda Korset, det var i januari 2019. Men sen när jag fick beslut … Och ärendet togs i juni 2020. …  I juni 2020 fick jag beslut från Migrationsverket,. De sa ”Jaha, ditt hyreskontrakt går ut i oktober 2020, därför kan du inte … få din familj hit”.

Citatet hämtat ur Asylarkivet