2 maj 2016 - ÅTGÄRDSPLAN FÖR ÅTERVÄNDANDE

Regeringen presenterar en åtgärdsplan för återvändande. Antalet förvarsplatser ska öka från 250 till 350, främst genom att det gamla fängelset Kirseberg byggs om till förvar. Tre nya sambandspersoner ska placeras ut i Somalia, Afghanistan och Irak. Dessutom sätts mer pengar av till Migrationsverket för att snabba på besluten. (Senare, den 23 maj kommer pressmeddelande från Justitiedepartementet med uppföljningen ”Tre uppdrag till Migrationsverket om återvändande”. Pressmeddelandet är numera borttaget från regeringens hemsida.)

Dåvarande inrikesministern Anders Ygeman får frågan om han står fast vid att så många som 80.000 kan tvingas återvända, som han tidigare uttalat. Det gör han, men betonar att det bara är en beräkning av hur många det blir utifrån hur många som sökt asyl och hur stor andel som brukar få avslag.

Aftonbladet 2 maj 2016: Efter asylavslag – så ska människor fås att resa hem