23 juni 2022 - ÅTGÄRDER MOT SOCIAL DUMPNING UTREDS

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda hur social dumpning ska motverkas. Med social dumpning avses att en rikare kommun pushar personer som behöver kommunalt stöd att flytta vidare till andra kommuner, ofta till orter med större utmaningar och där det blir svårare att etablera sig. Det är ofta nyanlända som ”dumpas” när kommunens åtagande att ordna boende och annat stöd för etablering upphör efter två år. Det kan vara kombinerat med att personerna vräks från det boende som kommunen ordnat.

Regeringen betraktar åtgärder mot social dumpning som ett led i sin ambition att ”vända på varje sten” för att bryta segregationen. Utredaren ska undersöka hur dumpningen går till, främja samverkan mellan kommunerna och föreslå åtgärder. (Från finansdepartementets pressmeddelande, nu borttaget från regeringens hemsida.)

Hämta kommittédirektiv från finansdepartementet 23 juni 2022: Motverka social dumpning

TT / Squid 22-06-21: Social dumpning ska utredas – igen