30 juni 2022 - ÅTERVÄNDANDECENTER SKA INRÄTTAS

Den 30 juni ger Justitiedepartementet ett uppdrag till Migrationsverket att redovisa hur särskilda boenden skulle kunna införas för asylsökande som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, så kallade återvändandecenter. I redovisningen ska ingå en beräkning av hur många platser som skulle komma att behövas under ett första skede 2023–2025. Migrationsverket ska även ange när återvändandecenter skulle kunna införas. Migrationsverket ska också inkomma med en uppskattning av kostnaden för att införa och driva återvändandecenter.

Justitiedepartementet 30 juni 2022: Uppdrag om införande av återvändandecenter