20 maj 2022 - ÅTERVÄNDANDE TILL UKRAINA SKA STÖDJAS

Den 20 maj ger regeringen ett uppdrag till Migrationsverket att analysera och föreslå insatser för att stödja återvandring och frivilligt återvändande till Ukraina. Migrationsverket ska analysera behovet, uppskatta hur många personer som berörs och föreslå insatser för personer som vill återvandra redan under tiden som massflyktsdirektivet är aktiverat. Migrationsverket ska också analysera behovet och föreslå insatser för återvändande efter att massflyktsdirektivet har avaktiverats och efter avslag på asylansökningar.

Justitiedepartementet 20 maj 2022: Uppdrag till Migrationsverket att analysera och föreslå insatser för att stödja återvandring och frivilligt återvändande till Ukraina