10 augusti 2017 - ÅTERRESEFÖRBUD ”UTAN EGEN FÖRSKYLLAN” HÄVS VID ARBETSTILLSTÅND

En person som har ett återreseförbud kan vanligen inte få uppehållstillstånd på grund av arbete i Sverige. Detta gäller även personer som avvisats med omedelbar verkställighet (till exempel för att de inte ansetts ha några asylskäl alls). Dessa får återreseförbud med automatik utan någon tidsfrist för att lämna Sverige. Migrationsöverdomstolen slår i en dom den 10 augusti 2017 fast att en person i den situationen kan få återreseförbudet hävt, om personen faktiskt samarbetat och lämnat Sverige så fort som möjligt efter avslaget.

Avgörandet förändrar inte att uppehållstillstånd på grund av arbete nekas för dem som fått återreseförbud efter ett vanligt utvisningsbeslut utan omedelbar verkställighet. De anses inte ha fått återreseförbudet utan egen förskyllan eftersom de haft en tidsfrist för att lämna Sverige. Samma hinder gäller för personer som försökt byta spår till att söka arbetstillstånd efter att ha fått avslag på en ny asylansökan efter preskription. Har personen bott kvar i Sverige utan tillstånd fram till att utvisningsbeslutet preskriberats så utfärdas återreseförbud med automatik och detta brukar inte hävas även om personen samarbetar. Den vägledande domen klargör ändå att återreseförbud kan hävas. Det kan finnas andra särskilda skäl än just de som anförs i det här avgörandet.

Kammarrätten i Stockholm 10 augusti 2017: Mål nummer UM 4516-16, MIG 2017:16