9 mars 2021 - ASYLSKÄL GENTEMOT TURKIET MÅSTE UTREDAS

Migrationsöverdomstolen behandlade den 9 mars 2021 ett mål om en man från Turkiet. Han sökte asyl på grund av sina kopplingar till Gülenrörelsen som uppstått då han var utomlands. Han hade använt en viss app som anses tillhöra Gülenrörelsen, vilket är tillräckligt för fängslande i Turkiet. Migrationsverket ansåg inte att koppling till Gülenrörelsen är tillräckligt för förföljelse. Migrationsdomstolen nekade muntlig förhandling och tog enbart upp frågan om militärtjänst, inget om Gülenrörelsen. Migrationsöverdomstolen redogjorde för information om massarresteringar och omänsklig behandling av personer med påstådda kopplingar till Gülenrörelsen och konstaterar att migrationsdomstolen inte har uppfyllt sitt utredningsansvar. Ingen riskbedömning har gjorts angående Gülenrörelsen eller vad Turkiet känner till. Målet återförvisas till migrationsdomstolen.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen: Mål UM 12806-20, MIG 2021:4