30 juni 2022 - ARBETSTILLSTÅND UTREDS, SPÅRBYTE AVSKAFFAS

Regeringen tillsätter en utredare som ska ta fram förslag på hur en arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring ska utformas. Enligt regeringen ledde avskaffandet av arbetsmarknadsprövningen 2008 till en omfattande arbetskraftsinvandring, ofta inom lågkvalificerade yrken, och problem med missbruk av systemet och utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

I utredarens uppdrag ingår också att analysera och ta ställning till hur systemet med spårbyte kan avskaffas.

Läs mer och hämta utredningens direktiv, justitiedepartementet 30 juni 2022: En behovsprövad arbets­krafts­invandring