1 juni 2016 - ALLT STÖD DRAS IN EFTER AVSLAG

Lagen om mottagande av asylsökande (LMA-lagen) ändras så att boende och bistånd dras in för asylsökande som fått utvisningsbeslut, efter att tiden för frivilligt återvändande löpt ut. Denna tid är vanligtvis fyra veckor från slutligt avslag. Barnfamiljer är undantagna. Det ska enligt lagen gå att göra andra undantag om det är ”uppenbart oskäligt” att dra in biståndet.

Den 9 maj 2016 publicerade Migrationsverket ett rättsligt ställningstagande (SR 11/2016) om vad som kan vara skäl för att förlänga en tidsfrist för frivilligt återvändande. Ett exempel är att personen håller på att få fram resehandlingar. Den 3 juni 2016 kom ett rättsligt ställningstagande om vad som kan göra det ”uppenbart oskäligt” att dra in bistånd. Allvarlig sjukdom nämns, liksom verkställighetshinder som personen själv inte rår för eller att det rör sig om ett vuxet barn i en familj där det också finns minderåriga.

Som lagen kom att tillämpas görs ytterst sällan undantag, inte ens på grund av funktionsvariation eller att utvisningsbeslut i praktiken inte går att verkställa.

Se riksdagens samlingssida med betänkandet, riksdagsdebatten, omröstningar och beslut