KONSEKVENSER - ALLT FLER HAMNAR I LIMBO

Den statliga utredningen om uppehållstillstånd då utvisningar inte kan verkställas på grund av praktiska hinder leder inte till något förslag från regeringen. Vartefter hamnar allt fler i limbo, utan tillstånd. Sedan LMA-lagen ändrades 2016 saknar många av dem också rätt att försörja sig.

Bilden: Sveriges Radio Västernorrland 21 mars 2018: De lever utan möjlighet till att försörja sig

Dagens Nyheter 2 mars 2018: Två statslösa utvisades av polisen förra året

Dagens Nyheter 2 mars 2018: ”Jag kan varken stanna eller åka härifrån”

Aftonbladet 5 juni 2019: Kapiten, 9, är född i Sverige – men ska ändå utvisas

SvT Nyheter 3 augusti 2019: Lynn ska utvisas – men det går inte

SvT Nyheter 3 augusti 2019: Professorn: Statslösa palestinier hamnar i ett limbo